ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹುಡುಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ

Comments

13 March 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

13 March 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams www.edutubekannada.com ​11 January 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams, ಟಾಪ್ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು💥💥💥💥

ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಟಾಪ್-10 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ


ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿದಿನದ  ಟಾಪ್ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಾದ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ, ಎಫ್ಡಿಎ, ಎಸ್ಡಿಎ,    ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವ ಪಿಎಸ್ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:


ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 13 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು:

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 13 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (GPSTR) ಸೇರಿದಂತೆ KPSC ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ FDA SDA ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ 


General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada For All Competitive Exams:

General Knowledge (GK) is one of the major Subject in All Competitive Exams. General Knowledge deals with all aspects of common things and day-to-day important points. Here Edutube Kannada Provides General Knowledge (GK) Quiz for All Competitive Exams like UPSC IAS IPS, KPSC KAS, FDA SDA, Group-C, SSC, RRB, All state TET, CTET, and Karnataka Graduate Primary School Teachers Recruitment (GPSTR). If you have good knowledge of General Knowledge Then you will get succeeded in Any Competitive Exams. Here we provide General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada for Aspirants of Karnataka who seriously studied for their success. So please use these quizzes for your reference and Get a good score in your All Competitive Exams. Edutube Kannada Team wishes you all the very best for your Success.
01.  ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು
ಎ ) ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ 
ಬಿ ) ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಸಿ ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಡಿ ) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ          

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ   


2. ಅಲ್ಗಾರಿಥಂ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?
ಎ ) ಸಂಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು 
ಬಿ ) ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 
ಸಿ ) ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ  
ಡಿ ) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ    

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ  
03. MICR ನ ವಿಸ್ಕೃತ ರೂಪ
ಎ ) ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕೇಸಸ್ ರೀಡರ್  
ಬಿ ) ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಕಗ್ನಿಸನ್ 
ಸಿ ) ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಕಗ್ನಿಸನ್
ಡಿ ) ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ .   

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ ) ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಕಗ್ನಿಸನ್

4.  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ಇದರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ 
ಎ ) ಸೆಕೆಂಡ್ 
ಬಿ ) ನಿಮಿಷ 
ಸಿ ) ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ಸ್
ಡಿ ) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ       

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ ) ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ 
5. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ?
ಎ ) ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ  
ಬಿ ) ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಾಧನ 
ಸಿ ) ಅನ್ವಯಿಕ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್
ಡಿ ) ಇನ್‌ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್  

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ ) ಅನ್ವಯಿಕ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ 
6.  ಸರ್ಕಾರಿಯಾ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
ಎ) ಕೇಂದ್ರ- ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಬಿ) ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆಡಳಿತ
ಸಿ) ರಾಜಕೀಯ ಸುಧಾರಣೆ
ಡಿ) ಅಂತರ್‍ರಾಜ್ಯ ಜಲವಿವಾದಗಳು

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ) ಕೇಂದ್ರ- ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು 

7. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ಕಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು?
ಎ) ತಾನ್‍ಸೇನ್ ಸಮ್ಮಾನ್
ಬಿ) ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಸಿ) ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಡಿ) ಶಾಮತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ       

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 


      8. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಮಭಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು?
ಎ) ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಾಲಯ
ಬಿ) ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 
ಸಿ) ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಘ
ಡಿ) ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂಬುಡ್ಸ್‍ಮನ್    

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 


9. ಅಧಿಕ ವರ್ಷವೊಂದರ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ 29 ದಿನಗಳಿರುತ್ತವೆ?
ಎ) ಒಂದು
ಬಿ) ಮೂರು
ಸಿ) ಎಲ್ಲಾ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ
ಡಿ) ನಾಲ್ಕು  

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಎಲ್ಲಾ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ

    
10. ‘ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟ್ಟರ್’ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೃತಿಗಳ ಕರ್ತೃ ಯಾರು?
ಎ) ಜಿ.ಕೆ.ರೋಲಿಂಗ್
ಬಿ) ಸಲ್ಮಾನ್ ರಶ್ದಿ
ಸಿ) ಪಿ.ಜಿ. ವೂಡ್‍ಹೌಸ್
ಡಿ) ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ) ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ) ಜಿ.ಕೆ.ರೋಲಿಂಗ್
Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Buy Products

Important PDF Notes

Popular Posts

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area