​21 June 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

21 June 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams www.edutubekannada.com ​11 January 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams, ಟಾಪ್ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು💥💥💥💥

ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಟಾಪ್-10 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ


ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿದಿನದ  ಟಾಪ್ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಾದ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ, ಎಫ್ಡಿಎ, ಎಸ್ಡಿಎ,    ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವ ಪಿಎಸ್ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:


ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 21 ಜೂನ್ 2022 ರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು:

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 21 ಜೂನ್ 2022 ರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (GPSTR) ಸೇರಿದಂತೆ KPSC ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ FDA SDA ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ 


General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada For All Competitive Exams:

General Knowledge (GK) is one of the major Subject in All Competitive Exams. General Knowledge deals with all aspects of common things and day-to-day important points. Here Edutube Kannada Provides General Knowledge (GK) Quiz for All Competitive Exams like UPSC IAS IPS, KPSC KAS, FDA SDA, Group-C, SSC, RRB, All state TET, CTET, and Karnataka Graduate Primary School Teachers Recruitment (GPSTR). If you have good knowledge of General Knowledge Then you will get succeeded in Any Competitive Exams. Here we provide General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada for Aspirants of Karnataka who seriously studied for their success. So please use these quizzes for your reference and Get a good score in your All Competitive Exams. Edutube Kannada Team wishes you all the very best for your Success.
1➤ "ದಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ" ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಕಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ⓐ ಮಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್
ⓑ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್
ⓒ ಅಬೇ ಡುಬಾ
ⓓ ಕೂಲ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್

2➤ ಅಮುಕ್ತಮೌಲ್ಯದ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ?

ⓐ ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯ
ⓑ ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ
ⓒ ಕೃಷ್ಮದೇವರಾಯ
ⓓ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

3➤ ಇರ್ವಿನ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ⓐ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ
ⓑ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ
ⓒ ೧೦ನೇ ಒಡೆಯರು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು
ⓓ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

4➤ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಮಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ?

ⓐ ಸಾರನಾಥ
ⓑ ಕುಂಡಲಿ ಗ್ರಾಮ
ⓒ ಪಾವಾಪುರಿ
ⓓ ಖುಷಿನಗರ್

5➤ ವಾತಾಪಿಕೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಧರಿಸಿದ ಪಲ್ಲವರ ದೊರೆ ಯಾರು?ವಾತಾಪಿಕೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಧರಿಸಿದ ಪಲ್ಲವರ ದೊರೆ ಯಾರು?

ⓐ ಶಿವಸ್ಕಂದವರ್ಮ
ⓑ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ
ⓒ ಅಪರಜಿತಾ ವರ್ಮಾ
ⓓ ಪ್ರಥಮ ನರಸಿಂಹ

6➤ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಯ ಪ್ರಮುಖ ದಂಡನಾಯಕ ಯಾರು ?

ⓐ ಘಾಸಿ ಮಲಿಕ್
ⓑ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್
ⓒ ಮಲ್ಲಿಕಾಫರ್
ⓓ ಕುತ್ಬುದ್ದೀನ್ ಮುಬಾರಕ್

7➤ "ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಮಾಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ⓐ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ
ⓑ ಮಧ್ಯಾಚಾರ್ಯ
ⓒ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ
ⓓ ಬಸವೇಶ್ವರರು

8➤ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮಠವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸ್ಕಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲ?

ⓐ ದ್ವಾರಕೆಯ ಕಾಳಿಕಾಪೀಠ
ⓑ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚೆಲುವ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ⓒ ಬದ್ರಿಯಾ ಜೋತಿರ್ ಮಠ
ⓓ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಪೀಠ

9➤ "ಧಾಮ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ?

ⓐ ಔರಂಗಜೇಬ್
ⓑ ಷಹಜಹಾನ್
ⓒ ಅಕ್ಬರ್
ⓓ ಶೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿ

10➤ ಎರಡನೇ ಶಿವಾಜಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಪೇಶೆ ಯಾರು ?

ⓐ ಒಂದನೇ ಬಾಜಿರಾಯ
ⓑ ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾಯ
ⓒ ಒಂದನೇ ಮಾಧವರಾವ್
ⓓ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Buy Products

ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Buy Products

Download Edutube Kannada Android App Now

Click Here to Join our Telegram Channel

Important PDF Notes

Search this Blog

Popular Posts

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area