ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹುಡುಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ

Comments

Top-100 Marks Educational Psychology Question Answers Quiz in Kannada For All State TET, CTET, GPSTR and HSTR

 Top-100 Marks Educational Psychology  Question Answers Quiz in Kannada For All State TET, CTET, GPSTR and HSTR

Educational Psychology Top-100 Marks Question Answers Quiz in Kannada For All State TET, CTET, GPSTR and HSTR

Dear Friends and Aspirants of Teaching professions. Today we www.edutubekannada.com team provides the state-level "Educational Psychology Question Answers Quiz" to the whole nation. This "Educational Psychology Question Answers Quiz" helps the teaching field aspirants. There are the Top 100 Questions of the 'Unit-01 Educational Psychology an Introduction'. This "Educational Psychology Question Answers Quiz" quiz may help you in getting good marks in the upcoming Karnataka state teachers' eligibility  Test (KAR-TET), all state TET, Karnataka State Graduate Primary School Teachers Recruitment (GPSTR) and Also High School Teachers Recruitment (HSTR) Exams in Future.


Participate in State Level Psychology Open Online MockTest:

For all the upcoming competitive exams our Edutube Kannada website is going to conduct several Free Online Mock tests, the first of these is The Educational Psychology 100 marks quiz. It will be very useful for the upcoming TET, CTET, GPSTR, and HSTR Exams.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ 100 ಅಂಕಗಳ ಕ್ವಿಜ್:

ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ Edutube Kannada ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ 100 ಅಂಕಗಳ ಕ್ವಿಜ್. ಇದು ಮುಂಬರುವ TET, CTET, GPSTR, HSTR ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?

 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ
 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ
 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ
 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು
 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಗುರಿಗಳು
 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಲೆಗಳು

 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನಗಳು:
 1. ಅವಲೋಕನ ವಿಧಾನ
 2. ಅಂತರಾವಲೋಕನ
 3. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ
 4. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ
 5. ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ
 6. ಸಂದರ್ಶನ ವಿಧಾನ
 7. ಸಹ ಸಂಬಂಧ  ವಿಧಾನ
 8. ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನ
 9. ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನ
 10. ಮಂಪರು ವಿಧಾನ

 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳು:
 1. ಅನುಸೂಚಿಗಳು
 2. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು
 3. ತಪಶೀಲು ಪಟ್ಟಿಗಳು
 4. ದರ್ಜಾ ಮಾಪನಗಳು
 5. ಜೀವನವೃತ್ತಾಂತ ದಾಖಲೆಗಳು
 6. ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳು
 7. ಡೈರಿಗಳು
 8. ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳು
 9. ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು
 10. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್‌ಗಳು

 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗಗಳು
 1. ಶುದ್ಧ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ
 2. ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

 • ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳು
 1. ಶುದ್ಧ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳು
 2. ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳು

 • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ : ಪರಿಚಯ
 1. ಶಿಕ್ಷಣ:
 2. ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು
 3. ಶಿಕ್ಷಣ & ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಬಂಧ 
 4. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ

Educational Psychology Quiz For TET CTET GPSTR and HSTR:


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Buy Products

Important PDF Notes

Popular Posts

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area