24 January 2022 Daily General Knowledge Quiz in Kannada For All Competitive Exams

 

24 January 2022 Daily General Knowledge Quiz in Kannada For All Competitive Exams

General Knowledge Quiz in Kannada For All Competitive ExamsGeneral Knowledge Quiz in Kannada For All Competitive Exams


Daily General Knowledge (GK) Question Answers Quiz in Kannada For All Competitive Exams:

General Knowledge (GK) is one of the major Subjects in All Competitive Exams. General Knowledge deals with all aspects of common things and day-to-day important points. Here Edutube Kannada Provides General Knowledge (GK) Quiz for All Competitive Exams like UPSC IAS IPS, KPSC KAS, FDA SDA, Group-C, SSC, RRB, All state TET, CTET, and Karnataka Graduate Primary School Teachers Recruitment (GPSTR). If you have good knowledge of General Knowledge Then you will get succeeded in  Any Competitive Exams. Here we provide General Knowledge (GK) Question Answer Quiz in Kannada for Aspirants of Karnataka who seriously studied for their success. So please use these quizzes for your reference and Get a good score in your All Competitive Exams. Edutube Kannada wishes you all the very best for your Success.


ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಟಾಪ್-10 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ  ಕ್ವಿಜ್ 

ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿದಿನದ  ಟಾಪ್ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ  ಕ್ವಿಜ್  ನಿಮಗಾಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಾದ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ, ಎಫ್ಡಿಎ, ಎಸ್ಡಿಎ,    ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವ ಪಿಎಸ್ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ  ಕ್ವಿಜ್  ಸಂಗ್ರಹ:


ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

 
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕ್ವಿಜ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ 24-01-2022
ಸಮಯ5 ನಿಮಿಷ 
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು10
ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು10
ಶುಭವಾಗಲಿ


💥 Also Participate 💥 


💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-24-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-23-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-22-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-21-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-20-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-19-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-18-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-17-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-16-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-15-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-14-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-13-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-12-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-11-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-10-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-09-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-08-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-07-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-06-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-05-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-04-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-03-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-02-01-2022 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-01-01-2022 

💥 Also Participate 💥 


💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-31-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-30-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-29-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-28-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-27-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-26-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-25-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-24-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-23-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-22-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-21-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-20-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-19-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-18-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-17-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-16-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-15-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-14-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-13-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-12-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-11-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-10-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-09-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-08-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-07-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-06-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-05-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-04-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-03-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-02-12-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-01-12-2021 

💥 Also Participate 💥 


💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-30-11-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-29-11-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-28-11-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-27-11-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-26-11-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-25-11-2021 

💣 Quiz: General Knowledge Quiz in Kannada for All Competitive Exams-24-11-2021 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Buy Products

ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Buy Products

Download Edutube Kannada Android App Now

Click Here to Join our Telegram Channel

Important PDF Notes

Search this Blog

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area