​09 January 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

09 January 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams www.edutubekannada.com💥💥💥💥

ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಟಾಪ್-10 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ


ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿದಿನದ  ಟಾಪ್ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಾದ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ, ಎಫ್ಡಿಎ, ಎಸ್ಡಿಎ,    ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವ ಪಿಎಸ್ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:


ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.


General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada For All Competitive Exams:

General Knowledge (GK) is one of the major Subject in All Competitive Exams. General Knowledge deals with all aspects of common things and day-to-day important points. Here Edutube Kannada Provides General Knowledge (GK) Quiz for All Competitive Exams like UPSC IAS IPS, KPSC KAS, FDA SDA, Group-C, SSC, RRB, All state TET, CTET, and Karnataka Graduate Primary School Teachers Recruitment (GPSTR). If you have good knowledge of General Knowledge Then you will get succeeded in  Any Competitive Exams. Here we provide General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada for Aspirants of Karnataka who seriously studied for their success. So please use these quizzes for your reference and Get a good score in your All Competitive Exams. Edutube Kannada wishes you all the very best for your Success.
01.  ಜೋಗ ಜಲಪಾತವು ಯಾವ ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ?
ಎ) ಘಟಪ್ರಭ 
ಬಿ) ಭೀಮ
ಸಿ) ಕಾವೇರಿ 
ಡಿ) ಶರಾವತಿ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ) ಶರಾವತಿ   2.  ಭಾರತದಲ್ಲಿ NGO ಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಎ) ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಯಿದೆ
ಬಿ) ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಕಾಯಿದೆ
ಸಿ) ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ
ಡಿ) ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ  03. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಗೋರ್ಖ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದವರು
ಎ) ಜಾನ್ ಮಥಾಯ್ 
ಬಿ) ಸೋಮನಾಥ ಲಹರಿ
ಸಿ) ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್ 
ಡಿ) ಹರಿಬಹದ್ದೂರ್ ಬುರಾ  

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ) ಹರಿಬಹದ್ದೂರ್ ಬುರಾ  
4. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 315ನೇ ವಿಧಿಯು
ಎ) ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಬಿ) ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ 
ಸಿ) ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ
ಡಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ  

5. ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಲೂಸಿಯಾನವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೆಸರೇನು?
ಎ) ಇಡಾ ಚಂಡಮಾರುತ 
ಬಿ) ಲೋಂಬಾ ಚಂಡಮಾರುತ
ಸಿ) ರೀಟಾ ಚಂಡಮಾರುತ
ಡಿ) ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಚಂಡಮಾರುತ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ) ಇಡಾ ಚಂಡಮಾರುತ 
6. ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2021 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ನ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧೇಯತೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ/ವೆ?
1) ಮೂವರು ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
2) 9 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಒಟ್ಟು ಬಲವು ಸಿಜೆಐ ಸೇರಿದಂತೆ 33 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
3) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ರವರು ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧೇಯತೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಎ) 1 ಮತ್ತು 3 
ಬಿ) 1 ಮತ್ತು 2 
ಸಿ) 2 ಮಾತ್ರ 
ಡಿ) 1, 2 ಮತ್ತು 3

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) 1 ಮತ್ತು 2  
7. ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ಎತ್ತರದವಾದ  ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು?
ಎ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಬಿ) ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಸಿ) ಉತ್ತರಖಂಡ 
ಡಿ) ಲಡಾಖ್ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ) ಲಡಾಖ್ 8. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫಿರ್ದೌಸಿ ಖಾದ್ರಿ, 2021 ರ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು?
ಎ) ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 
ಬಿ) ಯುಎಇ
ಸಿ) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 
ಡಿ) ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ  9. ಕಮಾನ್ ಅಮನ್ ಸೇತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅದರ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ?
ಎ) ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ನೇಹ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ
ಬಿ) ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಿ) ಇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಡಿ) ಇದು ಮಾನವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಪರಿಸರ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.     

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. 
10.  ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು?
ಎ) ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ಸನ್ 
ಬಿ) ರಾಬಿನ್ಸನ್
ಸಿ) ರೊಸೆಸ್ಪಾನ್ ರೊಡೇನ್
ಡಿ) ಅಮರ್ತ್ಯಸೇನ್

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ) ಎಲಿನಾರ್ ಓಸ್ಟ್ರೋಮ್     ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ January 2022  

 ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ December 2021  


 ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Buy Products

ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Buy Products

Download Edutube Kannada Android App Now

Click Here to Join our Telegram Channel

Important PDF Notes

Search this Blog

Popular Posts

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area