Most Important Notes

Breaking

Ads

Download Edutube Kannada Android App Now

Click Here to Join our Telegram Channel

ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Search this Blog

Edutube Kannada ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ…!! ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ Edutube Kannada ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ...

Tuesday, 16 November 2021

​11-11-2021 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

11-11-2021 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams www.edutubekannada.com💥💥💥💥
01.  ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು 'ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ?
ಎ) ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು
ಬಿ) ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು & ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಸಿ) ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು & ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಡಿ) ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು & ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು


ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು & ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು 2. ನಾಲ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಸ್ಸಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ & ಮಣಿಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ?
ಎ) ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಕಮೀಟಿ
ಬಿ) ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ಸಿ) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಡಿ) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 


ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ  03. ಕಿಹೋಟೋ ಹೊಲೊಹನ್ ಪ್ರಕರಣ (1993) ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ?
ಎ) ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧೀಕರಣ
ಬಿ) 9ನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಕಾನೂನುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಸಿ) ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು & ಶಾಸಕರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
ಡಿ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ


ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು & ಶಾಸಕರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ 

4. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಎ) ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್
ಬಿ) ಏಕಮತ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಸಿ) ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಟಾ (NOTA) ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಡಿ) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ 

5. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ?
ಎ) ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕು
ಬಿ) ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕು
ಸಿ) ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು
ಡಿ) ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಕ್ಕು


ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕು 
6. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾನವ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತಾ ಸ್ಥಾಪಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ?
ಎ) ಪಿನಿಯಲ್
ಬಿ) ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ
ಸಿ) ಥೈರಾಯ್
ಡಿ) ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್


ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ) ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ 
7. ಸಸ್ಯವೊಂದರ ಈ ಅಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ?
ಎ) ಝೈಲಮ್
ಬಿ) ಬೇರು
ಸಿ) ಸ್ತೊಮ್ಯಾಟ
ಡಿ) ತೊಗಟೆ


ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಸ್ತೊಮ್ಯಾಟ 
8. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ?
ಎ) ಕಾಲರಾ
ಬಿ) ಡಿಫೀರಿಯಾ
ಸಿ) ಡೆಂಗ್ಯೂ
ಡಿ) ಟೈಫಾರ್


ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಡೆಂಗ್ಯೂ 
9. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನ ?
ಎ) ರೆಡಾರ್
ಬಿ) ಸೋನಾರ್
ಸಿ) ಲೇಸರ್
ಡಿ) ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ


ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಸೋನಾರ್ 
10.  ರೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಎ) ಪೆಥಾಲಾಜಿ
ಬಿ) ನೆಫ್ರಾಲಾಜಿ
ಸಿ) ನ್ಯೂರಾಲಾಜಿ
ಡಿ) ಆ್ಯಂಜಿಯಾಲಾಜಿ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ) ಪೆಥಾಲಾಜಿ 


 ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ 

No comments:

Post a Comment

If you have any doubts please let me know

Popular Posts

Buy Products

ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

Most Useful Notes

Labels

Buy Products

Buy Products

Most Useful Notes

Recent Posts

Useful PDF Notes

Important PDF Notes

Ads