02 January 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

02 January 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams www.edutubekannada.com💥💥💥💥

General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada For All Competitive Exams:

General Knowledge (GK) is one of the major Subject in All Competitive Exams. General Knowledge deals with all aspects of common things and day-to-day important points. Here Edutube Kannada Provides General Knowledge (GK) Quiz for All Competitive Exams like UPSC IAS IPS, KPSC KAS, FDA SDA, Group-C, SSC, RRB, All state TET, CTET, and Karnataka Graduate Primary School Teachers Recruitment (GPSTR). If you have good knowledge of General Knowledge Then you will get succeeded in  Any Competitive Exams. Here we provide General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada for Aspirants of Karnataka who seriously studied for their success. So please use these quizzes for your reference and Get a good score in your All Competitive Exams. Edutube Kannada wishes you all the very best for your Success.
01.  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
ಎ) ಒಟ್ಟು ವಿತರಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ
ಬಿ) ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ
ಸಿ) ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯ
ಡಿ) ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ         2.  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು?
ಎ) 0.8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಬಿ) 0.5 ರಿಂದ 0.8
ಸಿ) 0.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ಡಿ) 0.9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ) 0.8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 03. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ
1) ಲಿಯೋನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸ್‌ರವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊರತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
2) ಅಲ್ಲದೇ The Principles of Economics ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು 1890ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸಂಕೇತಗಳು:
ಎ) 1 ಸರಿ, 2 ತಪ್ಪು
ಬಿ) 2 ಸರಿ, 1 ತಪ್ಪು
ಸಿ) 1 ಮತ್ತು 2 ಸರಿ
ಡಿ) 1 ಮತ್ತು 2 ತಪ್ಪು 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ) 1 ಸರಿ, 2 ತಪ್ಪು       
4. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಎ) ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ
ಬಿ) ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು
ಸಂಕೇತಗಳು:
1) ಎ ಸರಿ, ಬಿ ತಪ್ಪು
2) ಬಿ ಸರಿ, ಎ ತಪ್ಪು 
3) ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿ
4) ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ತಪ್ಪು    

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: 2) ಬಿ ಸರಿ, ಎ ತಪ್ಪು    

5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರಗಳನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ಭೂದೃಶ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ?
ಎ) ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉರ್ಚಾ
ಬಿ) ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ಭೋಪಾಲ್
ಸಿ) ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಡಿ) ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಜೋಧಪುರ  

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ) ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉರ್ಚಾ      
6. ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2022ರ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಎ) ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
ಬಿ) ಇರಾನ್
ಸಿ) ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ
ಡಿ) ಮಯನ್ಮಾರ್

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ   
7. ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು?
ಎ) ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್
ಬಿ) ಜಾಫರ್ ಖಾನ್
ಸಿ) ಮಹ್ಮದ್ ಗವಾನ್
ಡಿ) ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ) ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್         8. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?
ಎ) ವಿಧಿ 52
ಬಿ) ವಿಧಿ 108
ಸಿ) ವಿಧಿ 200
ಡಿ) ವಿಧಿ 213

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ವಿಧಿ 200  


9. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲ?
ಎ) ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಣ್ಣ
ಬಿ) ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆ
ಸಿ) ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ
ಡಿ) ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ  

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆ         
10.   ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು?
ಎ) ನುಸ್ರತ್ ಖಾನ್
ಬಿ) ಐನುಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಮುಲ್ತಾನಿ
ಸಿ) ಮಲಿಕ್ ಕಾಫರ್
ಡಿ) ಉಲುಗ್ ಖಾನ್

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಮಲಿಕ್ ಕಾಫರ್      ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ January 2022  

 ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ December 2021  


 ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Buy Products

ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Buy Products

Download Edutube Kannada Android App Now

Click Here to Join our Telegram Channel

Important PDF Notes

Search this Blog

Popular Posts

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area