10 January 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

10 January 2022 Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams

Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams www.edutubekannada.com💥💥💥💥

ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಟಾಪ್-10 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ


ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿದಿನದ  ಟಾಪ್ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಾದ ಇತಿಹಾಸ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ, ಎಫ್ಡಿಎ, ಎಸ್ಡಿಎ,    ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವ ಪಿಎಸ್ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:


ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.


General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada For All Competitive Exams:

General Knowledge (GK) is one of the major Subject in All Competitive Exams. General Knowledge deals with all aspects of common things and day-to-day important points. Here Edutube Kannada Provides General Knowledge (GK) Quiz for All Competitive Exams like UPSC IAS IPS, KPSC KAS, FDA SDA, Group-C, SSC, RRB, All state TET, CTET, and Karnataka Graduate Primary School Teachers Recruitment (GPSTR). If you have good knowledge of General Knowledge Then you will get succeeded in  Any Competitive Exams. Here we provide General Knowledge (GK) Question Answers in Kannada for Aspirants of Karnataka who seriously studied for their success. So please use these quizzes for your reference and Get a good score in your All Competitive Exams. Edutube Kannada wishes you all the very best for your Success.
01.  ‘The Fractured Himalaya’ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ
ಎ) ಇಂದಿರಾ ನೂಯಿ
ಬಿ) ನಿರುಪಮಾ ರಾವ್
ಸಿ) ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್
ಡಿ) ವೀರ್ ಸಾಂಪ್ಲಿ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ನಿರುಪಮಾ ರಾವ್    2.  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದವರು
ಎ) ಕಾರ್ಲ್ ಎರ್ಕಿ
ಬಿ) ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೌನ್
ಸಿ) ವಿಲ್ಮಟ್
ಡಿ) ರಾಬರ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಎ) ಕಾರ್ಲ್ ಎರ್ಕಿ   03. ಇಸ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ವೈಸರಾಯ್ ಯಾರು?
ಎ) ಡಫರಿನ್
ಬಿ) ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್
ಸಿ) ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಗಿನ್
ಡಿ) ಲಾರ್ಡ್ ನಾರ್ಥ್ ಬ್ರೂಕ್  

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್   
4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅರಸನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗುತ್ತದೆ?
ಎ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ
ಬಿ) ಅಶೋಕ
ಸಿ) 2ನೇ ಪುಲಕೇಶಿ
ಡಿ) ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಬಿ) ಅಶೋಕ   

5. ಅದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು
ಎ) ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ
ಬಿ) ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ
ಸಿ) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ 
ಡಿ) ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ 
6. ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ವುಡ್‌ನು ಈ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು
ಎ) ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ) ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಡಿ) ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
7. ಹರಪ್ಪಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಹ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಎ) ಚಿನ್ನ
ಬಿ) ತಾಮ್ರ
ಸಿ) ಕಂಚು
ಡಿ) ಕಬ್ಬಿಣ  

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ) ಕಬ್ಬಿಣ  8. ಯಾರ ದಿಗ್ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು?
ಎ) ಚೋಳರ ದಿಗ್ವಿಜಯ
ಬಿ) ಪಾಂಡ್ಯರ ದಿಗ್ವಿಜಯ
ಸಿ) ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ದಿಗ್ವಿಜಯ
ಡಿ) ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ದಿಗ್ವಿಜಯ 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ದಿಗ್ವಿಜಯ   9. “ದೇವರ ಸ್ವಂತನಾಡು” (God's Own Country) ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಎ) ಗೋವಾ
ಬಿ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಸಿ) ಕರ್ನಾಟಕ
ಡಿ) ಕೇರಳ    

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಡಿ) ಕೇರಳ 
10.  ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹ
ಎ) ಕಬ್ಬಿಣ
ಬಿ) ತಾಮ್ರ
ಸಿ) ಮ್ಯಾಗ್ನೆಷಿಯಂ
ಡಿ) ಸತು

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ: ಸಿ) ಮ್ಯಾಗ್ನೆಷಿಯಂ      ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ January 2022  


 ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ December 2021  


 ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Buy Products

ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Buy Products

Download Edutube Kannada Android App Now

Click Here to Join our Telegram Channel

Important PDF Notes

Search this Blog

Popular Posts

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area