Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams-02

Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams-02


Daily Top-10 General Knowledge Question Answers in Kannada for All Competitive Exams-01

💥💥💥💥
1. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು?
ಎ) ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು 
ಬಿ) ದಾವಣಗೆರೆ 
ಸಿ) ಧಾರವಾಡ
ಡಿ) ಶಹಾಪುರ

Answer : ಎ) ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

02. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ 'ಖೈರ' ಎಂಬ ರೋಗವು ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?

ಎ) ಮಾಲಿಬ್ಬಿನಂ

ಬಿ) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ

ಸಿ) ಸತು 

ಡಿ) ರಂಜಕ

Answer : ಸಿ) ಸತು

03.  ಮೊಘಲರ ಆಡಳಿತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿವರಣೆಯ ಹುಮಾಯೂನ್ ನಾಮವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದರು?
ಎ) ಗುಲ್ಬದನ್ ಬೇಗಂ 
ಬಿ) ನೂರ್ ಬೇಗಂ 
ಸಿ) ಝಬುನ್ನಿಸಾ ಬೇಗಂ 
ಡಿ) ಜಹಾನಾರಾ

Answer : ಎ) ಗುಲ್ಬದನ್ ಬೇಗಂ

04. ದೇಶಿಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಯಾವುದು?

ಎ) ಧ್ರುವ್

ಬಿ) ರೋಹಿಣಿ

ಸಿ) ಚೀತಾ

ಡಿ) ಚೇತಕ್

Answer : ಎ) ಧ್ರುವ್

05. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಪ್ರಥಮ ದೇಶೀಯ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಹೆಸರೇನು?
ಎ) ಎಲ್‌ಸಿಎ ತೇಜಸ್
ಬಿ) ಎಚ್ಎಫ್ 24 ಮಾರುತ 
ಸಿ) ಮಿಗ್-21
ಡಿ) ಸುಖೋಯ್ - 30

Answer : ಬಿ) ಎಚ್ಎಫ್ 24 ಮಾರುತ

06. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರೀಕರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು?

ಎ) ಫಿಲಿಪ್ ಮತ್ತು ನಿಕೆಟರ್ 

ಬಿ) ಪರ್ವತಕ ರಾಜ 

ಸಿ) ಧನನಂದ

ಡಿ) ಎಲ್ಲರೂ

Answer : ಬಿ) ಪರ್ವತಕ ರಾಜ

07. ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ನಾಡು ಯಾವುದು?
ಎ) ರೋಮ್
ಬಿ) ಕೆನಡಾ  
ಸಿ) ಇಟಲಿ
ಡಿ) ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ

Answer: ಬಿ) ಕೆನಡಾ 

08. ನಲವತ್ತು ಸರದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಚಹಲ್ ಗಾನಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು?

ಎ) ಇಲ್ತಮಶ್

ಬಿ) ಔರಂಗಜೇಬ್ 

ಸಿ) ಬಲ್ಬನ್

ಡಿ) ಅಕ್ಟರ್‌

Answer : ಬಿ) ಔರಂಗಜೇಬ್


09. ಹುಲಿಯಾ, ಚಹರೆ, ದಾಗ್ ಎಂಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು?
ಎ) ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್
ಬಿ) ಕುಮ್ಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್
ಸಿ) ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಲಿ 
ಡಿ) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ

Answer: ಸಿ) ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಲಿ

10. ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು?

ಎ) ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್

ಬಿ) ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್‌ವಿಕ್

ಸಿ) ನೀಲ್ಡ್ ಬೋರ್ 

ಡಿ) ಜೆ.ಜೆ. ಥಾಮ್ಪನ್

Answer : ಸಿ) ನೀಲ್ಡ್ ಬೋರ್

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Buy Products

ಪಿಡಿಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Buy Products

Download Edutube Kannada Android App Now

Click Here to Join our Telegram Channel

Important PDF Notes

Search this Blog

Popular Posts

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area